Autorka: Kateřina Šmajzrová

Zprávy, které se k nám z médií dostávají, nejsou neutrální – ani být nemohou. Připravoval je konkrétní člověk pro konkrétní médium, které má konkrétní zaměření. Novinář mohl mít s tématem konkrétní zkušenost, ale také nemusel. Samotný text mohl mít málo nebo hodně prostoru. A právě tato kritéria rámují zprávy, které se k nám dostanou – vytvářejí rámce, skrze něž my později zprávu vidíme a čteme (dešifrujeme ji). Smyslem aktivity je pokusit se takové rámce odhalit skrze opačný postup, tedy vytváření zprávy, která je rámována různými způsoby.

Cíle
  • Účastníci a účastnice si uvědomí, co ovlivňuje výslednou podobu zpráv.
  • Účastníci a účastnice si vyzkoušejí odhalování rámců, které jsou využívány v médiích.
  • Účastníci a účastnice reflektují, jaké rámce sami používají a jak je lze odhalovat.
Oblasti stezky Svět okolo nás
Vhodný věk 11+
Počet účastníků/ic 6–12
Doba trvání 90 minut
Materiál pomůcky na instalaci scény k evokaci, chytré telefony (pokud nemají účastníci vlastní) nebo fotoaparát, popis rámečků (příloha 1), vzorový text (příloha 2), infobox (příloha 3), fotografie (příloha 4)

Postup:

Úvod: Fotografický filtr (20 minut)

Do aktivity uveďte účastníky a účastnice pomocí používání fotografických filtrů – nechte je ve dvojicích (nebo jiných skupinách, v nichž bude k dispozici alespoň jeden chytrý telefon) vyfotit určitou věc v místnosti, kde se nacházíte. Může se jednat o něco obyčejného (např. umyvadlo), nebo o připravenou instalaci (sekyra na stole, vykřičník přes nástěnku nebo otevřená a očividně vybrakovaná lékárnička uprostřed prázdného stolu).

Před pořizováním fotek rozdejte lístky se zadáním, jak má výsledná fotografie působit (např. tragicky, radostně, vážně, zděšeně, klidně, děsivě apod.). Úkolem je poté nafotit scénu z vybraného úhlu a přidat fotce v mobilu takové filtry, které výsledek dokreslí.

  • Výsledné fotografie si potom navzájem prezentujte. Můžete je komentovat ve smyslu: Jedna scéna, jedna místnost a tolik různých vyznění…

Poté se ptejte: Kde se s podobnými úpravami reality můžeme setkat? Jak se projevují? Pokud taková odpověď nezazní, doplňte, že se tak děje běžně např. v televizi, v novinách či v projevech politiků.

Rámování (50 minut)

Následně vysvětlete další aktivitu. Spočívá v rámování konkrétní události skrze rámečky (ty mohou být znázorněny buď pouze slovně – tedy papírek s nápisem „rámec BLESK“, nebo fyzicky skrze papírové rámečky), z nichž každý nese nějaké poselství a omezení pro zpracování události (např. rozsah textu, slova, která je v něm nutno použít). Popis rámečků i jejich hierarchie najdete v příloze 1. Rámce jsou organizovány do skupin a úkolem účastníků a účastnic je vybrat z každé skupiny právě jeden rámec tak, aby text zůstal logický a konzistentní (není tedy možné vybrat si rasistický rámeček, pokud už si v předchozím kole vybrali rámeček organizace Hate Free).

Rozdělte účastníky a účastnice do dvou a více skupin (podle jejich celkového počtu, v jedné skupině by měli být maximálně 4 lidé). Všem rozdejte stejnou zprávu z ČTK (vyberte z přílohy 2), případně si můžete vybrat zprávu vlastní, měla by být ale v co největší míře neutrální.

V daném časovém limitu (30–45 minut podle schopností a zaujetí skupiny) pak mají účastníci a účastnice za úkol zprávu přepracovat podle vybraných rámců. Skupiny pracují samostatně tak, aby ostatní neviděli jejich výběr rámců. Po skončení práce na tvorbě textu si skupiny texty vymění a snaží se odhalit, které rámce daná skupina používala.

Reflexe (20 minut)

V prvním kroku jednotlivé skupiny představí svoji práci na textu – jakým způsobem uvažovali při vybírání rámců, a tím je odhalí.

V druhé části reflexe společně prodiskutujte následující otázky:

  • Jsou rámce přítomné v každém textu?
  • Jak se dají takové rámce odhalit?
  • Jsou nějaké, které sami používáme (na lidi i na události kolem nás)?
  • Dají se takové rámce rozbít? A jak?

Alternativně můžeme nechat každého nakreslit jeho vlastní rámec – popsat na papír, jaká slova a mentální prekoncepty (vstupní představy založené na osobních zkušenostech a názorech) používá při přemýšlení o lidech a událostech.

Na závěr reflektujte celou aktivitu, ptejte se: Co jsme se prací s rámy a rámováním informací naučili? Co nám to přineslo?

Přílohy ke stažení:

Rámy rámce rámečky 1

Rámy rámce rámečky 2

Rámy rámce rámečky 3

Rámy rámce rámečky 4

Seznam použitých zdrojů:

Fakulta sociálních věd UK (nedat.). Mediální výchova a mediální gramotnost. Dostupné z: http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/MVP-50.html (cit. 25. 3. 2016).
Freidingerová a kol. (2015): Jak rozumět mediálním sdělením o migraci. Dostupné z: http://varianty.cz/download/docs/1146_jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci.pdf (cit. 25. 3. 2016).
Scheufele, D., A., Iyengar, S. (2011): The state of framing research: A call for new direction. University of Wisconsin-Madison, Stanford University. Dostupné z: http://pcl.stanford.edu/research/2011/scheufele-framing.pdf (cit. 29. 3. 2016).

Rámy, rámce, rámečky