V této části jsou odkazy na multimediální zdroje či články, které mohou sloužit jako doplnění vašich programů. Najdete zde konkrétní příběhy uprchlíků a uprchlic, obrázky, videa, komiksy i internetové aplikace. Databázi doplňují i články zaměřené na analýzu médií a série rozhovorů či textů věnujících se tématu z různých úhlů pohledu.