Autorský tým NaZemi: Eva Malířová, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová, Džestr

Spolupracovali: Jan Kapitola, Martin Křivánek, Kateřina Šmajzrová

 

Autorky a autoři aktivit:

Adam Čajka, Tomáš Čakloš, Džestr, Barbora Ficková, Petra Frühbauerová, Eliška Hanzlová, Kristýna Hrubanová, Jan Kapitola, Martin Křivánek, Lucie Kulhavá, Eva Malířová, Kateřina Šmajzrová, Helena Šnevajsová, Anna Týčová, Milan Vítek, Dan Vykoukal, Pavel Žalský

 

Děkujeme všem, kteří se do příprav zapojili.

Nomuun Batchuluun, Marek Bula, Petr Čáp, František Ficek, Pavel Fuchs, Eliška Hanzlová, Jana Hrušková, Tomáš Jungwirth, Marcel Klimeš, Václav Krajňanský, Radka Lacinová, Jakub Macek, Eva Marvanová, Markéta Musilová, Šárka Oplatková, Irena Pajerová, Kateřina Parvonič, Jaroslav Rajl, Miloš Říha, Petra Vacková, Petr Vaněk, Kateřina Vítková, Pavla Vyhnánková, Dan Vykoukal

 

Příručka vznikla v rámci projektu Skauti na Zemi, společného projektu Junáka – českého skauta a organizace NaZemi. Do něj jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa. Cílem projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

NaZemi je nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Činí tak prosazováním odpovědnosti firem, podporou fair trade a propagací globálního rozvojového vzdělávání. To přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. NaZemi jej realizuje skrz vzdělávací semináře pro pedagogy, metodické materiály a programy pro děti, a to v oblasti formálního i neformálního vzdělávání.

Junák – český skaut má více než 55 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting je největší hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. V Česku nabízí holkám a klukům dobrodružství a partu kamarádů ve více než 2 tisíce skautských oddílů po celé zemi.