Co je kontroverzní téma

Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu (rodinu, oddíl). Je to dáno tím, že u nich lidé silně zastávají určitá přesvědčení, protichůdná vysvětlení a řešení, založená na předpokladech, zkušenostech, zájmech a hodnotách. Otázky spojené s kontroverzními tématy nemohou být vypořádány jednoduše odvoláním se k důkazům a faktům.

Mezi kontroverzní témata může ve skautském prostředí patřit třeba otázka trestů a odměn, nošení skautských krojů nebo alkohol na skautských akcích. V širším prostředí pak například kyberšikana, obavy z radikalizace mladých, nastavení mezinárodního obchodu apod.

 • Kontroverznost tématu se může proměňovat v čase a situaci. Téma uprchlictví a migrace je dlouhodobé globální téma, miliony lidí musejí opouštět domovy už léta, aktuálním a kontroverzním se však v ČR stalo až nyní. Je to hezky vidět na reakcích lidí na materiály, které vznikaly v předchozích letech. Řada příruček globálního vzdělávání se tématům migrace věnovala i v českém kontextu již před rokem 2014. Některé pedagožky a pedagogové, vedoucí je běžně zařazovali. Zatímco dříve prošlo vydávání příruček bez silnějšího vzbuzování emocí ve společnosti, v současné situaci se i nevinná ledolamka nazvaná „objímání na hranicích“, která uvozuje přemýšlení nad smyslem zdí a hranic, jen kvůli svému názvu stává výbušnou, protože silně evokuje postoj otevřenosti.
 • Kontroverzní témata jsou každodenností našeho života. A to tím spíš, že díky vzájemné propojenosti světa se stále častěji setkáváme s různými perspektivami, tedy různými pohledy na problém nebo téma.
 • Téměř každé téma se může stát kontroverzním, pokud členové skupiny zastávají různé interpretace událostí, mají různé hodnotové rámce, emoce a osobní zkušenosti. Mají jiný pohled na to, co se má stát dál a jak má být téma řešeno. Anebo pokud je nějaký názor představen způsobem, který vyvolává emocionální odpověď u těch, kteří nesouhlasí.

Výzvy práce s kontroverzními tématy

Věnovat se kontroverzním tématům, které nedávají jasné a jednoduché odpovědi a současně mohou vyvolávat silné reakce, vyžaduje odvahu překonávat výzvy s tím spojené. Stojíme tedy před klíčovou otázkou: Jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu?

Výzvy práce s kontroverzními tématy ilustrují následující otázky.

 • Jak téma uchopit? Na co se zaměřit?
 • Jak rozvíjet argumentaci a pracovat s předsudky a přitom zachovat bezpečné prostředí?
 • Jak naložit s vlastním postojem?
 • Jak vést děti ke skautským hodnotám a přitom jim nevkládat do hlav svůj názor, svá řešení a své odpovědi?
 • Jak pracovat s tématem, ve kterém sám nemám jasný názor? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?
 • Jak zajistit, aby se mi diskuze nevymkla z rukou?
 • Jak vést k naslouchání jiným názorům a k respektu?

Co obnáší práce s kontroverzními tématy?

„S láskou mne nezajímá, co si myslíte, ale záleží mi na naší společné schopnosti myslet do hloubky, šířky a odpovědně.“

Vanessa Andreotti

Otvírání kontroverzních témat a prozkoumávání různých úhlů pohledu zahrnuje práci s emocemi, s postoji a hodnotami, zjišťováním a ověřováním informací a souvislostmi mezi nimi. Nabízíme proto k úvaze následující myšlenky o tom, co to znamená pro vedení programů na kontroverzní témata.

Všichni interpretujeme svět skrze filtr našeho kulturního pozadí, hodnot a zkušeností. Z toho vyplývá, že na každé téma existuje více perspektiv. Plné pochopení nějakého tématu není možné bez zkoumání jiných úhlů pohledu. To vyžaduje rozvoj:

 • vědomí, že naše poznání se skládá pouze z jedné (i když možná dominantní) perspektivy
 • uvědomění si vlastních hodnot a předpokladů
 • respektu k různosti
 • komunikační dovednosti, které zahrnují jak argumentaci vlastního stanoviska, tak schopnost respektujícího naslouchání

Prozkoumávání perspektiv podporují metody Kruh hlasůDiskuze kroužících odpovědí i tematické programy Mapování diskuze a V botách někoho jiného.

Programy o kontroverzních tématech vyžadují:

 • umožnit pojmenovávání vlastních pocitů, které ve mně (každém jednotlivě) konkrétní témata či situace vyvolávají
 • vyjasňování si hodnot, které jsou pro mne dlouhodobě i v dané situaci důležité
 • vyjasňování, zpochybňování, ověřování a utváření vlastního názoru a předpokladů, na nichž stojí
 • důraz na konkretizaci a vztahování se k datům
 • naslouchání a schopnost uznat perspektivy jiných
 • učit se myslet za sebe, což předpokládá rozvoj sebevědomí ustát si svůj nesouhlas a současně být otevřen změně svého názoru

V následující části si objasníme, jak emoce, hodnoty a postoje fungují a jak s nimi nakládat v učebním procesu.

Kam dále?