Když se chceme tématu uprchlictví věnovat, naskýtá se otázka, na co se zaměřit. Protože uprchlictví otevřelo mnoho dalších souvisejících témat.

Vzdělávacími programy chceme posilovat hodnotu svobody, odpovědnosti a rovnosti mezi lidskými bytostmi nezávisle na odlišnostech mezi nimi. Chceme též přispívat k tomu, aby se lidé rozhodovali informovaně, tedy nejen na základě pocitů, ale s oporou v porozumění informacím a souvislostem, a s vědomím důsledků daných rozhodnutí. Chceme podpořit rozvoj reflektovaného jednání, které dobře známe ze skautské metody „learning by doing“, tedy aby se lidé dokázali ohlédnout za svým jednáním a to, co přineslo, využít pro svůj další život.

Odhodlání zkoumat emocionální odpovědi na události či informace, s nimiž pracujeme, je stejně důležité jako zkoumat racionální odpovědi. Jazykem sociální psychologie to můžeme shrnout tak, že v programech na kontroverzní témata chceme kultivovat poznávací, citovou a konativní složku postojů (viz kapitola 2.2). Při práci s tématy uprchlictví a migrace, stejně jako s jinými kontroverzními tématy, potřebujeme tedy vyváženě nakládat jak s emocemi, které souvisí s naším vztahem k sobě samým a k druhým lidem, tak s informacemi a souvislostmi.

Program můžete nejlépe volit na základě dvou otázek: Co ve vztahu k výše zmíněnému potřebuje náš oddíl, naše skupina? Jaké informace ve veřejném prostoru zaznívají a jaké ne?

 

Čeho se nedostává ve veřejném prostoru, ukazuje Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize. Chybí zejména znalost příčin a souvislostí toho, proč lidé utíkají ze svých domovů, a osobní příběhy lidí na útěku a v emigraci. Autorský tým této příručky zároveň v průběhu podzimu 2015 mapoval asociace a pocity k tématu uprchlictví se třemi skupinami roverů a roverek a jednou skupinou vyučujících. Reakce kroužily kolem několika oblastí:

  • obavy o soužití s cizinci a cizinkami – touha po jistotě, bezpečí a respektu
  • obavy z nenávisti spojené s touhou po věcné diskuzi u nás
  • příčiny uprchlictví (co je třeba, aby nemuseli utíkat)
  • nevyznám se v tom – chci porozumět a mít jasno

Při práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace v této příručce nabízíme pět oblastí cílů, které vyvažují rozvoj myšlení (oblast 3. a 4.), rozvoj vztahování se k sobě a k druhým (oblast 1. a 2.) a zároveň rozvíjejí schopnosti potřebné pro nenásilné řešení problémů (oblast 5.). Podrobněji k oblastem a cílům v kapitole III. Na otázku, co ve vztahu k tématu potřebuje váš oddíl, pomůže odpovědět následující část.

Kam dále?