Kontroverzní témata jako uprchlictví či migrace vyvolávají emoce a rozdělují společnost. Průvodními jevy je odcizení (nemám s tebou vztah) a dehumanizace druhých (nejsou to lidé). Toto rozdělení je na překážku řešení, která by fungovala pro všechny.

Empatie a upřímné porozumění lidem na útěku, stejně jako lidem, kteří se bojí neznámého, je důležitou součástí přístupu k tématu uprchlictví, ale není to samostatným cílem, o který bychom se měli snažit. Představuje pouze prostředek, který nám pomáhá vnímat druhého člověka jako sobě rovného a hledat řešení, která naplní práva a potřeby druhého stejně jako naše vlastní.

Při skutečném vědomí rovnosti lidí můžeme pak pozorovat i nespravedlnost plynoucí z nerovného přiznání základních lidských práv jednotlivcům či skupinám lidí. Umožní nám to zajímat se o příčiny i důsledky této nerovnosti i o osudy lidí, kteří jsou jí ovlivněni, a zasazovat se o naplnění spravedlnosti v konkrétních situacích i systémově.

Cíle

 1. Porozumí konceptu lidských práv a dokáže pojmenovat, co vše mezi ně spadá. Přemýšlí o tom, jakou roli hraje porušování lidských práv v situaci lidí na útěku.
 2. Vnímá migraci jako důsledek nespravedlnosti a nerovnosti ve světě. Porozumí tomu, jaké jsou příčiny i dopady této nespravedlnosti ve světě.
 3. Chápe náročnost rozhodnutí o opuštění domova i to, jakou situací uprchlík či uprchlice po opuštění domova prochází a jaké jsou jeho/její možnosti v nové zemi.
 4. Vnímá a pojmenuje spektrum toho, čeho se lidé bojí (uprchlíci/ice i Evropané/ky). Hledá, co ke strachu přispívá a jak strach ovlivňuje chování lidí. Seznámí se s různými strategiemi, jak se strachem nakládat.
 5. Pozná nespravedlnost a projevy nerovnosti ve svém okolí a hledá cesty, jak jim čelit.
 6. Zasazuje se za spravedlnost a rovnost a naplňování lidských práv. Projevuje solidaritu s lidmi v tíživé životní situaci.

Kompetence

Skautské výchovné cíle: V této oblasti cílů rozvíjíme zejména kompetence z oblastí stezky Můj kamarád a Kdo jsem. Spadají sem například následující kompetence:

 • Je otevřený a vnímavý vůči druhým bytostem.
 • Je empatický a schopný nahlédnout situace z pozice druhého.
 • Váží si sebe i ostatních lidí.

Rámcové vzdělávací programy: Na cíle z této oblasti se zaměříme tehdy, pokud se chceme věnovat průřezovým tématům Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova. Naplňujeme tím například následující kompetence:

 • Zastává aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod.
 • Přijímá hodnoty, jako jsou spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.
 • Přijímá druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomuje si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

Rozhodnutí odejít

60 minut, 11+
Kdy je na čase opustit domov? Prozkoumejte naše představ o tom, kdy rozhoduje osud.

Detail aktivity

Sabira a Halit

150 minut, 15+
Konkrétní příběh manželského páru, který opustil svůj domov. Vžijte se do jejich kůže.

Detail aktivity