Lidé v pohybu: o metodice

Pro začátek pár myšlenek, v čem je přínosné zabývat se kontroverzími tématy. Udělejte si představu o východiscích metodiky a možnostech jejího použití.

Přečtěte si více

Uprchlictví a migrace: aktuální kontroverzní témata

Jak zvládnout výzvy práce s kontroverzními tématy v programech? Přečtěte si tipy, jak nakládat v programech s emocemi, informacemi, postoji i hodnotami a co je dobré o nich mít na paměti. Najdete zde i související podpůrná cvičení.

Přečtěte si více

Program: jak to zvládnout

Dobře zvolit typ programu a klíčové dovednosti lektorské vám pomohou vytvořit bezpečného prostředí pro diskuze a poznávání světa i sebe samých. Opřete se o trochu teorie i konkrétní metody k vedení diskuzí, vedení reflexi či zkoumání souvislostí tématu a k přípravě besed.

Přečtěte si více

Cíle pro práci s tématem uprchlictví a migrace

Uprchlictví otevřelo mnoho souvisejících témat a otázek. Nabízíme mapu pěti oblastí cílů, kudy zaměřit program. Jsou rozpracované do konkrétních cílů. Zjistíte i to, jak korespondují se vzdělávacími cíli Junáka i rámcovými vzdělávacími programy českého vzdělávání.

Přečtěte si více