Základní pojmy

Pro lepší orientaci v tématu shrnujeme základní pojmy, kterým je potřeba porozumět. Věnujeme se jak pojmům z oblasti migrace, zejména s ohledem na rozlišení označení migrant/ka, uprchlík/ice, azylant/ka, ale i procesu integrace s ohledem na různé přístupy k předcházení etnickému konfliktu.

Přečtěte si více

Současná uprchlická situace v Evropě a České republice

V diskuzích k tématu uprchlictví a migrace se objevuje velké množství pojmů a odkazů na zákony a mechanismy, které lze jen obtížně všechny pojmout a dokonale jim porozumět v souvislostech. V následující části spojujeme vybrané pojmy do tematických celků a snažíme se „slovníková hesla“ uvádět v kontextu a usnadnit tak jejich pochopení.

Přečtěte si více

Data a čísla

Konflikty, pronásledování, násilí a porušování lidských práv vedlo i v loňském roce k nucenému vysidlování po celém světě, zejména pak v oblastech Středního Východu a subsaharské Afriky. Až pět milionů lidí bylo v tomto roce nuceno prchat v rámci své země nebo i mimo ni. Nabízíme základní data o tom, z jakých zemí a kam lidé nejčastěji prchají i jaká jsou čísla spojená s Českou republikou.

Přečtěte si více

Situace ve vybraných zemích

Důvody migrace bývají často velmi komplexní. Nabízíme krátké shrnující texty ilustrující různé životní situace v šesti vybraných zemích, ze kterých v současnosti odchází či odcházelo do Evropy nejvíce lidí. Ačkoli nepostihují problémy v zemích v celé jejich šíři a komplexnosti, popisují část životní reality, která může být pro lidi natolik tíživá, že je vyžene z jejich domovů.

Přečtěte si více