Autor: Dan Vykoukal

Kdo jsou uprchlíci a uprchlice a jaké je svědectví fotografií? Jak vnímání fotografií ovlivňuje naše předpoklady? Účastníci a účastnice si nad konkrétními fotografiemi tvoří obraz toho, co se děje, a při konfrontaci s dalšími snímky ze stejného místa si obraz rozšiřují. Při práci si uvědomí, jak fotografie utvářejí naše představy, i když mnohdy nepodávají celistvý obraz. Uvědomí si, jak fotografie vnímají, a odvodí pro sebe tipy, jak s nimi pracovat.

Cíle
 • Účastníci a účastnice si uvědomí, jakou mají fotografie v médiích schopnost zakrývat či vyzdvihovat některou část celku.
 • Účastníci a účastnice navrhnou tipy a postupy, jak s fotografiemi pracovat tak, aby podaly co nejcelistvější obraz.
Oblasti stezky Svět okolo nás
Vhodný věk 11–15
Počet účastníků/ic libovolný
Doba trvání 50 minut
Materiál vytištěné fotografie (příloha 1), archy papíru, psací potřeby

Poznámka pro lektora/lektorku:

Fotografie mohou mít obrovský vliv na utváření našich představ o sobě samém, o ostatních lidech a o celém světě. Nicméně fotografie, které vidíme, nevyprávějí vždy celý příběh. Obrázky v médiích mohou být často jednostranné nebo mohou udržovat negativní stereotypy. Takže vizuální gramotnost je pro studenty pravděpodobně stejně důležitá jako textová gramotnost. Následující aktivita umožní přemýšlet nad fotografiemi i nad našimi předpoklady o nich. Je na místě, abyste se před uvedením této aktivity připravili na diskuzi, kterou může rozproudit. Doporučujeme, abyste před uvedením fotografie prošli podobným způsobem, jako doporučuje postup aktivity, a zaujali k problematice vlastní stanovisko, oddělili své domněnky od faktů.

Postup:

Úvod: Co o fotografii vím (15 minut)

Rozdělte účastníky a účastnice do skupin podle počtu fotografií, každá skupina by měla pracovat s jinou fotografií.

Vyzvěte účastníky a účastnice, aby diskutovali nad tím, co jim fotografie říká, jak na ně působí. Mohou se na ni podívat ze 4 různých pohledů:

 • Místo a prostředí – kde se situace odehrává, jaké je tam počasí, jaká je tam asi teplota
 • Situace – co se na fotografii odehrává
 • Lidé, kteří na fotografii jsou – zda jsou mladí/staří, ženy/muži, národnost
 • Časová průběžnost – co se dělo 5 minut předtím, než byla fotografie pořízena? A co 2 dny předtím? Co se bude dít teď? Co za hodinu?

Poté se ptejte: Co byste se ještě rádi dozvěděli? Máte ještě nějaké otázky, na které byste chtěli znát odpověď?
Otázky sepište.

Další fotografie (15 minut)

Vysvětlete, že skupiny dostanou další fotografii od jiné skupiny, fotografie se postupně protočí.

Účastníci a účastnice mají úkol podívat se na fotografii a diskutovat nad tím, co jim fotografie říká.

 • Řekněte, aby se zaměřili na otázky, které si napsali v předchozím kroku. Mohou připsat další nebo mohou diskutovat nad tím, zda jim druhá, třetí nebo čtvrtá fotografie na některé odpověděla.
 • Až si vymění všechny fotografie, dají je doprostřed.

Reflexe (20 minut)

Diskutujte společně nad následujícími otázkami:

 • Co se děje teď, když máme všechny fotografie dohromady?
 • Jaký obraz o situaci jste měli, když jste začali u první fotografie?
 • Změnil se v něčem obraz o situaci po dalších fotografiích? Pokud ano, tak v čem?
 • Kdybyste měli pouze jednu fotku, ze které byste měli popsat, co se tam děje, jaká by byla vaše výpověď? Byl by příběh jiný než ten, který byste tvořili s více fotografiemi?
 • Podaly vám fotografie celistvý obraz? Pokud ne, co byste k celistvosti potřebovali?
 • Setkáváme se někde s fotografiemi, které ukazují pouze výseč toho, co se děje? Pokud ano, kde?
 • Kdo byl v našem případě fotograf či fotografka? Jsme schopni odpovědět si na otázku, co chtěli autor či autorka fotkou vzkázat, na co poukázat?
 • Pokud si chci při práci s fotografiemi udělat o situaci celistvější obrázek, jak bych měl/a postupovat?

Tip: Otázky přizpůsobujte skupině a tomu, jakým směrem se diskuze ubírá. Vyvažujte mezi tím, na co se chcete ptát vy a o čem chce diskutovat skupina. Ve vhodný moment sdělte, kdo je autorem fotografií a kde byly vyfoceny.

Přílohy ke stažení:

Zpovídání fotografií příloha

Seznam použitých zdrojů:

Oxfam (2015): Global citizenship in the classroom. A guide for teachers. Dostupné z: http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides (cit. 2. 3. 2016).
Zdroj fotografií: Martin Křivánek. Chorvatsko-srbská hranice Bapska-Berkasovo, říjen 2015.

Zpovídání fotografií