Autoři: Milan Vítek, Eliška Hanzlová

Účastníci a účastnice prozkoumávají rozmanitost příčin a důsledků migrace ze Sýrie do Evropy. Při skupinové práci poté vymýšlejí a vyhodnocují možná řešení situace. Program pracuje s videem a technikou strom problému, která umožňuje prozkoumávat příčiny, důsledky a řešení problému.

Cíle
 • Účastníci a účastnice se seznámí s důvody, které vedou obyvatele Sýrie k odchodu do Evropy, pojmenují důsledky, které tato migrace přináší, a uvědomují si tak komplexnost problému.
 • Účastníci a účastnice navrhují možná řešení situace, vyhodnocují jejich funkčnost a hledají řešení, na kterých by se mohli sami podílet.
Oblasti stezky Propojený svět, Příběhy našeho světa
Vhodný věk 15+
Počet účastníků/ic 6–25 (lze pracovat ve skupinách od 3 lidí výše)
Doba trvání 90 minut
Materiál velký papír pro každou skupinu s připraveným stromem (strom doporučujeme udělat s malým kmenem – spíše než vzrostlý dub solitér zvolte raději malou bonsaj; texty se pak mnohem lépe do stromu vpisují), fixy pro každou skupinu, videa a texty (příloha 1), technika na přehrání videí – notebook, tablet (počet podle počtu použitých videí)

Postup:

Úvod (15 minut)

Představte účastníkům a účastnicím následující aktivitu – strom problému – jako způsob, jak mohou přemýšlet a dozvědět se více o důvodech vedoucích obyvatele Sýrie k útěku do Evropy a o důsledcích, které migrace přináší.

Vytvořte skupiny a každé přidělte pracovní místo s velkým papírem se stromem, na který budou zpracovávat strom problému na téma „Migrace ze Sýrie do Evropy“. Ke každé části stromu pro přehlednost vepište následující:

 • Kořeny – Proč lidé utíkají ze Sýrie do Evropy? (důvody migrace)
 • Kmen – Migrace ze Sýrie do Evropy
 • Větve – Co migrace způsobuje? (důsledky migrace – pozitivní i negativní)
 • Plody – Možná řešení

Upozorněte skupiny, že jejich „stromy“ budou později představeny ostatním skupinám. Vyzvěte je, aby strom nyní zpracovávali podle toho, co v tuto chvíli k jednotlivým otázkám, částem stromu, vědí. Na práci stanovte cca 15 minut. Skupiny obcházejte a v případě potřeby pomáhejte s formulacemi.

Práce s videi/texty (40 minut)

Vyzvěte „stromové skupiny“, aby se každá rozdělila na třetiny – v rámci skupiny se mohou nazvat jako „experti A“, „experti B“ a „experti C“.

 • Seznamte experty s jejich úkolem v následující části programu: Jste nyní experty své skupiny na určitý zdroj informací. Vaším úkolem je pochopit hlavní sdělení na vašem stanovišti a přinést do vaší „stromové skupiny“ co nejvíce informací, které získáte. Nejprve si tedy zdroj prostudujte sami, poté využijte k diskuzi nad zdrojem experty z ostatních skupin: pomozte si navzájem v pochopení faktů, souvislostí apod. Dělejte si poznámky, pokládejte si navzájem otázky.
 • Všichni experti A se sejdou na stanovišti A a ostatní obdobně. Seznámí se se zdrojem (videem/textem), každý dostane do ruky tištěný přepis titulků nebo text, aby si mohl dělat poznámky. Pustí si video (čtou text), zaznamenávají si místa, kterým nerozumějí, mohou video i čtení přerušit, pokud potřebují, případně si je pustit víckrát. Všechny tyto informace sepište do zadání ke každému stanovišti a doplňte také informace o použitém zdroji informací (kdo jej vytvořil, kdy apod.).
 • Experti by se měli na stanovištích soustředit především na informace, které souvisejí s otázkami položenými ve stromu problému – důvody a důsledky migrace. Tyto otázky lze rozšířit pro každé stanoviště na základě přesného obsahu videa/textu, pokud chcete expertům pomoci s orientací v předložených informacích (závisí na vaší znalosti účastnické skupiny, jejich věku, znalosti tématu…). Na možná řešení se pak zaměříte společně v závěru programu, v této fázi se jim není třeba detailně věnovat.

Na práci s videi či texty vymezte 20 minut a na utřídění informací a diskuzi v expertních skupinách dalších cca 20 minut. V průběhu pracující skupinky informujte, kolik času jim zbývá.

Reflexe 1: Návrat do stromových skupin (25 minut)

Vyzvěte experty, aby se vrátili do svých „stromových skupin“ a sdíleli s ostatními členy důvody a důsledky, o kterých se dozvěděli. Ve skupinách pravděpodobně dojde ke srovnávání informací, dotazování a vyjasňování. Důvody a důsledky migrace by měly skupiny zanést do stromu problému, případně je zařadit k již zapsaným informacím z úvodu programu (některé informace z úvodu mohou být v této fázi zpochybněny a vyřazeny).

Vyzvěte účastníky a účastnice, aby se poté zaměřili také na možná řešení. Mohou si pokládat otázky jako např.: Co všechno by se muselo stát, aby válka v Sýrii skončila? Jak toho dosáhnout? Kdo by se musel zapojit? Jak by se daly zmírnit obavy obyvatel Evropy z uprchlictví? Co bychom v rámci hledání řešení situace mohli udělat my? Jak bychom se mohli podílet?

 • Nebraňte skupinám v přinášení řešení, která ve videích nezazněla. Např. pokud jednou z příčin je konflikt či válka, pak by řešením mohlo být: mírové rozhovory, zrušení zbrojního průmyslu, podíl žen na vládnutí atd. Na tuto práci ve skupinách stanovte cca 10 minut.

Poté každá skupina představí jeden (nebo dle domluvy více) z návrhů řešení, včetně příčin a důsledků, na které reaguje. Pokud již nějaká skupina zmínila konkrétní téma, ostatní skupiny představí pokud možno jiné, aby bylo zaznělo co nejvíce různorodých nápadů a pohledů. (Tato fáze neproběhne, pokud program realizujete pouze s jednou skupinou).

 • Pokud máte dostatek času, součástí této fáze může být např. hledání rizik a výzev pro jednotlivá řešení a diskuze o nich. Můžete se zaměřit na otázky: Která z řešení řeší jen důsledky, která řeší příčiny? Jaké by mohly být nezamýšlené důsledky jednotlivých řešení? Navrhovaná řešení můžete také společně vyhodnotit: Která se vám nejvíce líbí? Která jsou podle vás nejsnáze proveditelná? Na kterých byste se mohli vy sami aktivně podílet?

Reflexe 2 (10 minut)

V této fázi by si měli účastníci a účastnice jako jednotlivci sami pro sebe sesumírovat, co se během programu dozvěděli, jaké nové otázky vyvstaly, jaké perspektivy se jim otevřely. Můžete zařadit např. volné psaní či jinou formu individuální reflexe, např. tzv. NID – nejdůležitější informaci dne (více tipů, jak provádět reflexe, najdete v metodické části příručky).

Přílohy ke stažení:

Ze Sýrie do Evropy 1

Ze Sýrie do Evropy 2

Ze Sýrie do Evropy 3

Ze Sýrie do Evropy 4

Ze Sýrie do Evropy