Autorka: Barbora Ficková

Poslat do světa nějakou lež může být celkem zábava, taková lochneska už se tím baví několik staletí. Mnohem častěji se ale stává, že nepravdivá informace někomu ublíží. Tato aktivita vede k uvědomění, jak může šíření nepravdivých informací lidem ubližovat a jak se proti tomu bránit. Účastníci a účastnice rozeberou konkrétní hoax a motivace jeho autorů/ek a lidí, kteří jej sdílí. Poté vymyslí postup, jak zabránit šíření hoaxů a jak ověřovat informace z internetu.

Cíle
 • Účastníci a účastnice porozumí tomu, jaké má šíření neověřených a nepravdivých informací důsledky a jak může ublížit těm, kterých se týká.
 • Účastníci a účastnice dokáží rozeznat motivace různých lidí/skupin k šíření poplašných zpráv, obzvláště v kontextu uprchlictví.
 • Účastníci a účastnice umí ověřit informace na internetu.
Oblasti stezky Já a demokracie, Já občan, Příběhy našeho světa
Vhodný věk 12+
Počet účastníků/ic 3–10
Doba trvání 90 minut, případně více, podle náročnosti zvolené výtvarné varianty
Materiál příklady hoaxů – každý text 1x na 6 účastníků/ic (Příloha 1 a 2), výtvarné potřeby podle zvolené varianty

Postup:

Úvod (30 minut)

Program uveďte následovně: Tématem dnešního programu bude, jak rychle se dokážou informace šířit a jak rychle se vtip může změnit ve vážně branou informaci. A hlavně, jak může taková neověřená informace škodit. Možná si myslíte, že jste nikdy nezažili, že by nějaká informace mohla někomu ublížit, tady Honza si to myslel taky.

Hned poté naváže scénka: dva lektoři spolu sehrají předem připravenou scénku: Honza osočuje Dana, že po škole rozhlásil, že se při sledování Titanicu rozbrečel. Dan argumentuje, že je to přece pravda, tak ať přestane zapírat. Honza tvrdí, že to pravda být nemůže, protože Titanic nikdy neviděl. Načež Dan odpoví, že je to pěkná blbost, protože Titanic přece viděl každý, tak ať ho tady Honza nevodí za nos. Honza se snaží ještě chvíli argumentovat, ale nakonec jen zhrouceně odchází.

Po scénce se ptejte:

 • Co jste právě viděli? Jak byste popsali, co se mezi kluky stalo?
 • Jak se asi Honza cítil? Jaký to bude mít dopad třeba na vztahy s ostatními lidmi ze třídy?
 • Co může Honza proti tomu dělat? Jaká má jeho obrana rizika?
 • Jak vnímáte Danovo chování?

Varianta: Honza a Dan můžou být v této části přítomni – stále ve svých rolích a účastníci a účastnice je mohou zpovídat, případně jim můžou pomoci uvádět věci na správnou míru.

Ptejte se:

 • Stalo se vám někdy, že jste věděli, že někdo lže, říká o vás něco nepravdivého nebo si prostě a jednoduše jen vymýšlí? (pokud účastníci/ice nechtějí, nemusí zážitek konkretizovat, nebo můžou mluvit o zážitcích ve třídě)
 • Jak jste se cítili? Jak jste reagovali?
 • Co by vám v tu chvíli pomohlo dokázat, že máte pravdu, nebo aspoň dokázat, že si ten druhý vymýšlí?
 • Co by podle vás mohlo pomoci tomu, aby se nepravdivá informace nešířila dál?

Shrňte, jaké situace se ve skupině staly, jaké bylo řešení, jak se přitom jednotlivci cítili atd. Ujistěte je, že v tom nejsou sami, že bohužel v dnešním světě se nepravdivé informace šíří často a velmi rychle. Odpovědi na poslední dvě otázky můžete sepsat na flip, vrátíte se k nim v závěru.

 • Tuto část programu můžete shrnout např. takto:

  Šíření nepravdivé nebo poplašné informace (často je to obojí dohromady) může být neškodné (byla spatřena Lochneská příšera), ale také může někomu ublížit, ať už proto, že o někom říká nepravdivé informace (třeba že krade), nebo proto, že ji dotyčný uvěří a nechá se napálit podvodníky. Pokud mluvíme o podvodné nebo poplašné zprávě v rámci médií a sociálních sítí, používá se anglický výraz hoax. Hoax může být spam, který vám přijde do mailu a chce po vás PIN k vaší kreditní kartě, nebo to může být sdílený text o tom, že facebook mění svou obchodní strategii a pokud nebudete sdílet, budete muset za FB platit, nebo to může být třeba zpráva z novin, že se na Sibiři narodilo dvouhlavé tele. Všechny tyto zprávy jsou buď vyloženě lživé, nebo minimálně neověřené a založené na nepodložených informacích.

  Šíření poplašné zprávy může být trestným činem, pokud někoho prokazatelně poškodí. S internetem a obzvláště s facebookem získaly hoaxy úplně jiný rozměr, neboť se velmi rychle můžou šířit mezi velké množství lidí a autor/ka a s ním i původní kontext je prakticky nedohledatelný.

  V další části programu se podíváme na konkrétní příklady hoaxů, všechny souvisejí s tématem uprchlictví. A uprchlíci a uprchlice jsou ti, kteří jsou jimi poškozeni.

Práce s informacemi (60 minut – dle zvolené varianty)

Rozdejte účastníkům a účastnicím jednotlivé části „cesty“ hoaxu Jana Wericha (viz Příloha 1). Podle počtu můžou pracovat v jedné skupině nebo ve více (v tom případě potřebujete „cestu“ víckrát, podle počtu skupin). Ideální je max. 6 lidí v jedné skupině.

 • Vysvětlete, že nyní je úkolem seřadit, jak byl příběh postupně sdílen. Poté, co skupiny příběh seřadí, vymyslí ke každému kroku motivaci autora/ky (příp. toho, kdo sdílel) a způsob, jak by se v daný moment dalo přijít na to, že jde o hoax.
 • V infoboxu níže najdete informace o jednotlivých facebookových profilech – na vyžádání nebo v případě potřeby s nimi můžete skupinu seznámit. Snažte se ale o to, aby účastníci a účastnice sami přišli s myšlenkou, že je potřeba si ověřit, kdo vlastně informaci sdílí, respektive od koho informace pochází.

Ideální je mít k dispozici internet a vyzkoušet si přímo ověřování na internetu – co nám o profilu řekne facebook, co o daném člověku řekne Google atd. Aby aktivita plnila svůj účel, je dobré nejdřív formulovat přesné zadání, např. jaká klíčová slova je potřeba hledat, a až poté začít hledat na internetu. Zároveň je pak nutné probrat, které informace získané na internetu jsou relevantní a věrohodné, diskutujte rozdíl mezi informacemi na Wikipedii, popisky u blogů apod. Ptejte se na otázky typu: Kdo daný text vytvořil? Za jakým účelem?

Tuto část programu můžete zakončit tím, že ke každému kroku účastníci a účastnice připíší motivaci autora/ky hoaxu a možnosti jeho odhalení.

Pokud máte čas a chuť, pokračujte výtvarnou variantou – motivace a způsoby odhalení/ověření hoaxu ztvární účastníci a účastnice v komiksu nebo v koláži. Zadání může vypadat například takto:

 • Sherlock Holmes pátrá po pachateli – slavný detektiv na honbě za falešným citátem.
 • Mluvící hlavy – ke každé „hlavě“ na obrázku doplňte její myšlenky, motivaci nebo cokoli dalšího.
 • Nakreslete komiks o tom, jak hoax cestoval internetem.
 • Vytvořte nákres, který znázorní, jak jste sami postupovali při odhalování.

Poté ukažte účastníkům a účastnicím další hoaxy. U každého shrňte způsob, jak se dá ověřit, zda se jedná o pravdivou informaci, nebo o hoax.

Pokud máte k dispozici internet, je dobré se v tuto chvíli podívat například na stránky www.hatefree.cz nebo na www.manipulatori.cz (obě se věnují mimo jiné hoaxům). Pokud nemáte k dispozici internet, sdělte účastníkům a účastnicím tyto stránky jako tip, kde se dá mnoho informací ověřit.

Reflexe (30 minut)

Věnujte čas zamyšlení nad tím, co si z programu účastníci a účastnice odnáší. Ptejte se: Co jste se naučili? Co pro vás bylo nové a důležité? Vraťte se také zpět k úvodu a jejich osobním zkušenostem, ptejte se: Vidíte nějaké propojení s vaší osobní zkušeností?

Poté propojte téma s aktuálními společenskými tématy: Jaké hoaxy jste zaznamenali v poslední době? Setkali jste se s nějakými, které souvisí se současnou situací lidí, kteří utíkají do Evropy? Co způsobily? Jak by jim šlo předcházet nebo bránit v jejich šíření?

Na základě předchozích příkladů vytvořte návod, jak hoax odhalit a jak ho neposílat dál do světa. Zamyslete se obzvláště nad otázkami: Co motivuje lidi ke sdílení neověřených informací? Jaké jsou efektivní způsoby ověřování informací? Co dělat, pokud se setkám s nepravdivou informací?

 • Návod vyvěste v klubovně, umístěte ho na webové stránky nebo ho sdílejte na facebooku. Pokud jste zvolili výtvarnou variantu, nebojte se ji také zveřejnit.

Tip: Vyberte několik aktuálních zpráv šířených po internetu a zkuste je společně s účastníky a účastnicemi ověřit.

Hoax

Anglické slovo hoax (pochází ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax nevyžádaná e­-mailová nebo IM zpráva (tzv. instant messaging), která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, případně na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e­-mail.

Argumentace autoritou

Tak se říká postupu, kdy mluvčí názor zaštítí někým známým a uznávaným člověkem, aby mu dodal váhy. Výzkumy v historii ukázaly, že odvolání se na autoritu skutečně může sloužit k přesvědčování lidí, aby názor přijali za svůj.

Profily z FB

Jiří Ovčáček: Nekorektní, neoficiální a satirický fanklub profesionála v politickém PR dění Jiřího Ovčáčka. Veškerý obsah této facebookové stránky je fikcí, která se v žádném ohledu nezakládá na pravdě. Informace, myšlenky a další duševní díla zde zveřejněná jsou pouze smyšlenou představou, která nemá nic společného se skutečnou osobou Jiřího Ovčáčka ani jiných zmíněných či jinak dotčených reálných osob. Veškeré zde uváděné výroky a popisované události jsou smyšlené. Ich­-forma textů jako způsob prezentace nemá vytvářet dojem, že byly psány skutečnou osobou Jiřího Ovčáčka, slouží pouze k navození přiznaného pocitu autentické zábavy. Stránka je provozována za účelem zábavy jako politická satira. Cílem není výdělek. (Zdroj: Facebook, profil Jiřího Ovčáčka)

Klára Samková: Advokátka, členka několika politických stran (postupně), naposledy kandidovala za Úsvit přímé demokracie. Sympatizuje s hnutím Islám v ČR nechceme. (Zdroj: wikipedia.cz)

Eva Hrindová: členka hnutí Islám v ČR nechceme. Z blogu na idnes.cz: Nesnáším škatulkování a lidi, co podléhají předsudkům. Za nejcennější věc považuji svobodu ve všech smyslech toho slova. A o tom jsou mé občasné články. Z fb profilu jako kandidátky do senátu za Blok proti islámu: Protože vnímám hrozby současné doby, angažuji se tam, kde je to třeba. Jsem členkou spolku Bloku proti islámu a podporuji jeho politické aktivity. (Zdroj: Facebook, aktuálně.cz)

Přílohy ke stažění:

Hoax má krátké nohy 1

Hoax má krátké nohy 2

Seznam použitých zdrojů:

HateFree Culture (2015): Návod: Jak ověřovat informace na internetu. Dostupné z: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1285-navod­-hoaxy (cit. 18. 3. 2016).
HateFree Culture (2015): Hoax: Werich islamoklastem. Dostupné z: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1240-hoax­-werich (cit. 18. 3. 2016).
HateFree Culture (2015): Hoax: Fotka romské rodiny s jídlem. Dostupné z: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1301-fotka­-romske­-rodiny (cit. 18. 3. 2016).
HateFree Culture (2015): Hoax: Uprchlík bojovníkem Islámského státu. Dostupné z: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1123-uprchlik­-isil (cit. 18. 3. 2016).
HateFree Culture (2015). Hoax: Uprchlíci na střeše vlaku v Chebu. Dostupné z: http://www.hatefree.cz/blo/hoaxy/1134-uprchlici­-cheb (cit. 18. 3. 2016).
Hoax.cz (2015): Co je to hoax. Dostupné z: http://www.hoax.cz/hoax/co­-je­-to­-hoax (cit. 18. 3. 2016).
Hoax.cz (2014): Starosta odmítnul zákaz vepřového. Dostupné z: http://www.hoax.cz/hoax/starosta­-odmitnul­-zakaz­-veproveho/ (cit. 18. 3. 2016).
Manipulátoři.cz (2015): Hoax: Werich islamofobem. Dostupné z: http://manipulatori.cz/hoax­-werich­-islamofob/ (cit. 18. 3. 2016).
Wikipedia.cz (2015): Hoax. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hoax (cit. 18. 3. 2016).

Hoax má krátké nohy