Autorka: Barbora Ficková (na motivy příručky Safe Haven)

Lidé opouštějící svůj domov mohou mít různé důvody. Podle toho mají v zemích, ve kterých se nakonec usadí, různý právní status. Během této aktivity účastníci a účastnice pochopí, jaký je význam pojmů uprchlík, žadatel o azyl a migrant, a propojí si tyto pojmy s reálnými motivy odchodu z domova. Vše si poté osvojí i na několika příkladech.

Cíle
  • Účastníci a účastnice reflektují, jaké mohou být důvody lidí pro odchod z domova do jiné země.
  • Účastníci a účastnice rozumějí pojmům žadatel o azyl, uprchlík a migrant a umějí je správně použít.
  • Účastníci a účastnice dokážou propojit jednotlivé pojmy s důvody, kvůli kterým lidé své domovy opouštějí.
Oblasti stezky Propojený svět, Příběhy našeho světa
Vhodný věk 8+
Počet účastníků/ic libovolný
Doba trvání 80 minut
Materiál definice pojmů (příloha 1), vytištěné příběhy (příloha 2), papír, psací potřeby, hrací kostky

Postup:

Úvod (15 minut)

Zeptejte se skupiny: Žil někdo z vás v jiné zemi nebo na jiném místě než teď? Znáte někoho, kdo se přestěhoval na nové místo? Například do Německa, Anglie, USA… Proč lidé ze své země odcházejí?

  • Na flip sepište všechny možné důvody, proč lidé opouštějí své domovy.

Setkali jste se s pojmy žadatel/ka o azyl, uprchlík, migrant/ka? Co jednotlivé pojmy podle vás znamenají? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nechte účastníky a účastnice vyjádřit, jak tyto pojmy chápou, zatím případné omyly neopravujte, k tomu se dostanete v dalším kroku.

  • Následně si společně přečtěte definice jednotlivých pojmů (příloha 1). Následující část aktivity pomůže účastníkům a účastnicím pochopit jejich význam a použití.

Průběh aktivity (40 minut)

Po místnosti rozmístěte jednotlivé příběhy (příloha 2). Nechte účastníky a účastnice, ať si je v klidu samostatně přečtou a ke každému si poznamenají, odkud a proč daný člověk odešel a jaký pojem jim přijde vhodné použít a proč.

  • Pokud je přítomných více než příběhů, záleží na vás, zda je necháte diskutovat už v této části. Můžete je předem rozdělit do menších skupinek.

Po přečtení textů pokračujte společně. Vyberte jednu z následujících variant:

  • Varianta 1: Jeden z přítomných vždy krátce shrne příběh a své důvody pro použití pojmu. Ostatní pak buď souhlasí, nebo rozporují. Dbejte na to, abyste v diskuzi propojovali důvody člověka pro odchod s použitím pojmu.
  • Varianta 2: Účastníci a účastnice tajně hlasují (aby nebyli ovlivněni většinou). Každý si vyrobí 3 cedulky s jednotlivými pojmy. Poté krátce připomeňte, o kterém příběhu se hlasuje. Všichni si připraví své odpovědi a na smluvený signál je hromadně ukážou. Pokud se objeví různé odpovědi, zeptejte se, podle čeho se rozhodovali, a společně použití pojmu prodiskutujte.

V případě obou variant dbejte na to, abyste v diskuzi propojovali důvody člověka pro odchod s použitím pojmu. Jde o příběhy a reálné životní situace konkrétních lidí.

Klíč k přílohám: Mohammed – uprchlík, Sahara – uprchlice, Hanna a Yauhen – uprchlíci, Mustafa – žadatel o azyl, Khidir – žadatel o azyl, Nabil – žadatel o azyl, Khidir – žadatel o azyl, Kelmende – migrantka, Shanti Maya Dong – migrantka, Ruslana – migrantka

Reflexe (25 minut)

V poslední části jde o to, aby si účastníci a účastnice upevnili porozumění pojmům a propojili je s důvody pro odchod z domova.

  • Každý si vybere jeden pojem, který pak předvede pantomimou nebo ho nakreslí nebo popíše slovy (jako např. ve hře Aktivity). Opět dbejte na to, aby při popisu pojmu zahrnovali i různé možné důvody k odchodu.
  • Účastníci a účastnice si mohou vybírat podle vlastního uvážení nebo například házet kostkou. Každý hází tak, aby to ostatní neviděli. Na jedné kostce se určuje termín: 1,2 – žadatel o azyl, 3,4 – uprchlík, 5,6 – migrant. Druhá kostka určuje aktivitu: 1,2 – pantomima, 3,4 – kreslení, 5,6 – slovní popis. Ostatní hádají správnou odpověď.

Na závěr se ohlédněte za celou aktivitou a ptejte se: Jaké zjištění vás nejvíce zaujalo? Z jakého důvodu? Jaké otázky vám vrtají hlavou? Co si z aktivity odnášíte?

Přílohy ke stažení:

Pojmy a důvody 1

Pojmy a důvody 2

Seznam použitých zdrojů:

Girls In Action (2013): Safe Haven. Dostupné z: https://www.girlguiding.org.uk/PDF/v13A%20SAFE%20HAVEN.pdf (cit. 30. 3. 2016).
Varianty (nedat.): Uprchlíci a žadatelé o azyl v ČR. Dostupné z: http://www.varianty.cz/download/docs/202_uprchli-ci-a-z-adatele-o-azyl-v-c-r.pdf (cit. 30. 3. 2016).
Člověk v tísni (nedat.): Často kladené dotazy o uprchlících a migraci. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/casto-kladene-dotazy?gclid=CjwKEAiA7_OzBRDA8OfT3orp51oSJACVqslIgGR3HbqJG_xQo1-G6gbtwdcwqj3ydzqi5A_Jxl2-DRoCGe7w_wcB (cit. 30. 3. 2016).
Centrum pro integraci cizinců (nedat.): Otázky a odpovědi o cizincích v ČR. Dostupné z:
http://www.cicpraha.org/cs/pro-verejnost/zakladni-informace-o-imigraci-v-cr/otazky-a-odpovedi-o-cizincich-v-cr.html (cit. 30. 3. 2016).

Pojmy a důvody