Autorka: podle aktivity Other People’s Shoes z příručky Teaching Controversial Issues upravila Kristýna Hrubanová

Vidět situaci nebo problém z jiného úhlu pohledu není vždy snadné. S věkem tato dovednost zpravidla stoupá, může být ale limitována společenskými a kulturními normami nebo nedostatkem životních zkušeností. Aktivita umožňuje tuto dovednost „být v botách někoho jiného“ trénovat na konkrétních příkladech kontroverzních témat, která nedávají jednoznačné odpovědi.

Cíle
  • Účastníci a účastnice poznají, že kontroverzní témata nenabízejí jednoznačné odpovědi.
  • Účastníci a účastnice zažijí a reflektují pestrost pohledů na jedno téma v rámci skupiny.
Oblasti stezky Různost světa, Osobní rozvoj, Komunikace mezi lidmi
Vhodný věk 11+
Počet účastníků/ic 10–20
Doba trvání 30-45 minut
Materiál karty ve tvaru otisku boty v životní velikosti – jedna pro každého plus nějaké náhradní navíc

Poznámka pro lektora/lektorku:

Předem si připravte prázdné karty ve tvaru otisku boty v životní velikosti. Na 2 až 3 prázdné otisky bot ještě před realizací aktivity sami napište různé odpovědi na otázku – předvídejte a napište takové odpovědi, které pravděpodobně ve skupině nezazní.

Postup:

Úvod

Popřemýšlejte nad nějakým tématem, které by mohlo být pro vaši skupinu kontroverzní, a formulujte jej jako otázku, např.: Co by podle vás měla Evropská unie dělat v oblasti náboženského extremismu? Jak má Evropa řešit situaci uprchlíků a uprchlic? Je podle vás správné, že vláda rozhodla prolomit těžební limity v Horním Jiřetíně? Měla by podle vás Česká republika upustit od produkování jaderné energie? Zvolte otázku, u které je pravděpodobné, že skupinu rozdělí, že na ni budou panovat různé názory.

Vytváření karet

Vytvořte kruh ze židlí a na každou z nich položte jednu prázdnou kartu. Poté, co se účastníci a účastnice usadí, položte připravenou otázku a stanovte čas na zapsání odpovědí. Každý by měl psát sám, nediskutovat odpověď s ostatními. Pokud zvolíte uzavřenou otázku (půjde na ni odpovědět např. ano/ne, dobře/špatně), požádejte účastníky a účastnice, aby k odpovědi dopsali vysvětlení – ideálně ale ne více než 2–3 věty.

  • Posbírejte všechny karty, zamíchejte je a položte je textem dolů na zem. Přidejte také karty s odpověďmi, které jste připravili předem.
  • Účastníci a účastnice si pak vyberou jednu kartu a sami si ji přečtou. Poté požádejte někoho ze skupiny, aby se postavil na určité místo v místnosti a přečetl odpověď na kartě. Ostatní odpověď porovnají s tou na jejich kartě, a pokud se plně shoduje, postaví se na stejné místo.

Poté postup opakujte: jeden člověk přečte odpověď a zaujme místo podle podobnosti či odlišnosti odpovědi – čím podobnější odpověď, tím blíže si stoupne. Pokračujte stejným postupem, dokud nejsou přečteny všechny odpovědi.

Nakonec vyzvěte účastníky a účastnice, aby se rozhlédli po místnosti a podívali se na škálu názorů, které ve skupině zazněly. Poté se všichni vrátí na židle a následuje diskuze.

Diskuse a reflexe

Jestliže chcete téma prozkoumat ještě více do hloubky ve strukturované diskuzi, můžete využít některou z diskuzních technik popsaných v metodické části příručky (např. Kruh hlasů).

Pokud nechcete pokračovat strukturovanou diskuzí a ponořovat se do tématu více do hloubky, směrujte diskuzi k reflexi, k tomu, co se účastníci a účastnice naučili. Ptejte se:

  • Co jste se dozvěděli o tématu / o sobě / o skupině…?
  • Jaké pro vás bylo prezentovat názor někoho jiného?
  • Posunul se nějak váš vlastní názor? Pokud ano, co to způsobilo?
  • Jaké další otázky vám vyvstaly?
  • Jakým způsobem bychom se tématu měli dále věnovat?

Tip: Tato aktivita funguje lépe, pokud jste se již diskutovanému tématu dříve věnovali nebo na něj narazili např. při neformálních rozhovorech. Účastníci a účastnice tak budou mít více motivace zamýšlet se nad tématem a diskutovat.

 

V botách někoho jiného