Autor: Martin Křivánek

Jak pomoci lidem či rodinám, kteří přišli do nové země? Co potřebují? A co potřebují lidé, kteří na místě žijí již déle? Jak tyto potřeby skloubit dohromady? Aktivita vede účastníky a účastnice k uvědomění si potřeb nově přicházejících lidí i místních obyvatel a obyvatelek a hledání způsobů, jak tyto potřeby naplnit.

Cíle
  • Účastníci a účastnice přemýšlejí nad potřebami jiných lidí i svými.
  • Účastníci a účastnice navrhnou možné způsoby, jak usnadnit integraci nově příchozím.
  • Účastníci a účastnice hledají cesty a formulují konkrétní doporučení, jak tyto potřeby naplnit tak, aby byly spokojeny obě strany.
Oblasti stezky Pomoc druhým, Já občan, Propojený svět
Vhodný věk 12+
Počet účastníků/ic 4–24
Doba trvání 75 minut
Materiál Pro každou skupinu jeden vytisknutý příběh konkrétního uprchlíka nebo uprchlice a jejich rodiny (příloha 1), velký papír pro každou skupinu, barevné fixy pro každou skupinu

Postup:

Úvod (20 minut)

Na úvod se ptejte: Zkuste si představit uprchlíka nebo uprchlici. Jací jsou? Jak vypadají? Co prožili? Vše, co účastníci a účastnice říkají, zapisujte na flip.

Vytvořte skupiny po zhruba 4 lidech. Každá z nich dostane jeden příběh konkrétního uprchlíka nebo uprchlice. Zadejte jim, aby si příběhy přečetli a poté prodiskutovali otázky: Co vás na příběhu zaujalo? Jaký je podle vás člověk v příběhu?

Potřeby nově příchozích (25 minut)

Zadejte skupině, aby do středu papíru nakreslila člověka z příběhu (případně i s jeho rodinou) a poté rozdělila papír na 3 části.

Postupně budou odpovídat na následující 3 otázky a odpovědi zapisovat do 3 částí papíru:

  • V čem může být podle vás tento člověk jiný oproti ostatním lidem v České republice?
  • Co bude tento člověk v novém domově v Česku pravděpodobně potřebovat?
  • Co by mohlo pomoci naplnit potřeby tohoto člověka? (napište alespoň tři návrhy)

Podle množství skupinek si navzájem představte jednotlivé odpovědi na poslední otázku. Je-li skupinek méně než 4, představujte si všichni výstupy dohromady, jedna skupina po druhé. Je-li skupin více, rozdělte se na dvě poloviny.

Potřeby starousedlíků (15 minut)

Opět rozdělte účastníky do původních skupinek a diskutujte:

  • Představte si sami sebe v situaci, kdy do vašeho okolí přijde skupina nově příchozích. Co byste potřebovali?
  • Omezí některé z navržených způsobů pomoci (naplňování potřeb) nově příchozím vaše potřeby? Jak? Zkuste navrhnout způsoby, které budou co nejvíce přijatelné pro obě strany.

Reflexe (15 minut)

Vraťte se zpět do celé skupiny. Diskutujte společně o následujících otázkách:

  • Jaké hlavní obtíže podle vás na nově příchozí čekají?
  • Napadá vás, co byste vy osobně mohli dělat, abyste zmírnili obtíže nově příchozích a zároveň pamatovali na potřeby svoje a ostatních „starousedlíků“?

V závěru nechte každého promluvit v kolečku a odpovědět na otázku: Co si z této aktivity odnášíš pro sebe, co sis uvědomil/a?

Přílohy ke stažení:

Příběhy uprchlíků – vyberte vhodné příběhy pro vaši skupinu:
Člověk v tísni: Příběhy uprchlíků. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/pribehy-uprchliku?src=240

Související zdroje:

Skautská křižovatka (2016): Jak pomáhají skauti uprchlíkům v jiných zemích. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2302-jak-pomahaji-skauti-uprchlikum-v-jinych-zemich?autologin=1 (cit. 13. 3. 2016).

Jak žít společně